صفحه اصلی > فهرست چکیده مقالات پذیرفته شده (الف و ب)
.: فهرست چکیده مقالات پذیرفته شده (الف و ب)

الف و ب

ارسال کننده مقاله

عنوان مقاله

کد مقاله

نویسنده / نویسندگان

سعیده

ابراهیمی

ارزيابي و حفظ بناهاي تاريخي چوبي با استفاده از آزمون¬های غیر مخرب

HN10105130465

سعیده ابراهیمی1 ، محراب مدهوشی2،اصغر امیدوار3

سعیده

ابراهیمی

استفاده از آزمون¬ غیر مخرب موج تنش در ارزیابی يك بناي تاریخی در شهر گرگان

HN10105130532

سعیده ابراهیمی1 ، محراب مدهوشی2،اصغر امیدوار3

احمد

ابراهيمي نيا

امنيت شهري،شهرهاي مرزي

HN10104390267

احمد ابراهيمي نيا،اسماعيل واژه

پريسا

ابونصر

مطالعه پيش‌نشانگرهاي هواشناسی زلزله با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي

HN10104320264

پريسا ابونصر شيراز ، غزاله رسانه

محسن

احدنژاد روشتی

نقش بیمه به عنوان ابزاری جهت جبران خسارتهای ناشی از مخاطرات طبیعی

HN10103630324

لیلاکاظمی ، محسن احدنژاد

محسن

احدنژاد روشتی

برآورد آسیب یذیری کالبدی شهرها در برابر شدتهای مختلف زلزله با استفاده از مدل AHP مدل µd ، (نمونه موردی شهر خرمدره)

HN10103630163

محسن احد نژاد1 ، محمد جواد نوروزی2، علی زلفی3

محسن

احدنژاد روشتی

مطالعه تطبيقي تجارب مديريت بحران زلزله در کشورهاي مختلف و ايران، با تاکيد بر اسکان موقت زلزله زدگان

HN10103630164

محسن احدنژاد 1، كريم جليلي2، علی زلفی3، محمد جواد نوروزی4

محمد

احمدرجبی

نقش طراحی معمارانه پناهگاه های اضطراری در مدیریت بحران

HN10107430805

محمد احمدرجبی، دکتر حمیدرضا توکلی

حمیدرضا

احمدی

بررسی و مطالعه توزیع زمان-فرکانس Wigner-Ville و توزیع زمان-فرکانس Margenau-Hill برای استخراج مشخصات ديناميكي پل دو دهانه بتنی با استفاده از سیگنالهای

HN10105840700

حميدرضا احمدي، فرهاد دانشجو

سجاد

احمدی

کاربرد میراگر اصطکاکی دورانی در کاهش ارتعاشات ناشی از زلزله در سکوهای فراساحلی فولادی جاکتی

HN10104790345

سجاد احمدی ، حبیب سعید منیر

مسعود

احمدی

بررسی معادل سازی دیوار آجری به صورت بادبند فشاری در دیوارهای با و بدون بازشو

HN10107030696

علی خیر الدین، مسعود احمدی، محمد غفاری، مجید احمدی

مسعود

احمدی

بررسی اثر محبوس شدگی بتن تحت اثر جدار فولادی دایروی در ستون های دایروی مرکب بتنی - فولادی

HN10107030694

مسعود احمدی، علی خیر الدین، حسین نادرپور

مهدی

احمدی

بررسی رفتار چرخه ای اتصالات فولادی پس کشیده اتلاف کننده

HN10103530844

رضا شربتی محمد علی هادیان فرد مهدی احمدی

مهدی

احمدی

تحلیل عملکرد لرزه ای سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی با لحاظ نحوه اتصال رویه بتنی

HN10103530559

عبدالحسین بغلانی- علی جوهری- مهدی احمدی

یوسف

احمدی

بررسی وضعیت مسیل های شهری، نقش و کارکرد آن ها در مدیریت سیلاب

HN10102990121

یوسف احمدی ، احمد نوحه گر ، عبدالله لاوری نیاد ،رسول مهدوی .

یوسف

احمدی

مدیریت سیلاب های شهری با استفاده از نقشه های پهنه بندی خطر سیل

HN10102990122

احمد نوحه گر ،عبدالله لاوری نیاد ، یوسف احمدی

مرتضی

احمدی اردکانی

تعیین مناطق با ریسک بالای آتش سوزی با استفاده از تلفیق روش وزن دهی تحلیل سلسله مراتبی و فازی

HN10105460447

مرتضی احمدی اردکانی-محمد علی رجبی-علی سرکارگر اردکانی

علی

احمدی مهیار

بررسی ساختار سیستم مدیریت بحران ایران با مدل های سایر کشورها در مواجهه با مخاطرات محیطی

HN10100510008

علی احمدی مهیار ، گلسا ساعتیان ، ساناز ترابی

سید علی

احمدی نژاد

بررسی سطح عملکرد و میزان جذب انرژی در سازه های بتنی بهسازی شده به وسیله لینک برشی قائم

HN10103710186

سید علی احمدی نژاد موسی مظلوم سید حسین موسویان

سید علی

احمدی نژاد

بررسی ضریب رفتار در سازه های بتنی بهسازی شده به وسیله لینک برشی قائم

HN10103710784

سید علی احمدی نژاد موسی مظلوم سید حسین موسویان

رامین

احمدیان

ارائه یک الگو به منظور ارتقاع عملکرد واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه پالایش وپخش در برابر زلزله

HN10107370760

مهدی صهبا، رامین احمدیان، دكتر سعید گیوه چی

رامین

احمدیان

نقش سازمان هاي مردم نهاد(NGOs)تشكيل شده در محله ها در هنگام زلزله

HN10107370761

رامین احمدیان، مهدی صهبا، مازیار شکوهی، اسمائیل صالحی

رامین

احمدیان

منحنيهاي احياي شبكه هاي آب پس از زلزله و كار كرد آن در مديريت شرايط اضطرار

HN10107370762

رامین احمدیان، بابک امیدوار

سيد ميثم

احمدي

تاثير بهسازي لرزه اي ساختمانهاي مهاربندي شده با مهاربندهای كمانش تاب

HN10104300510

سيد ميثم احمدي- مرتضي بسطامي

سيد ميثم

احمدي

بررسي تاثير مهار اجزاي غير سازه اي در كاهش تلفات انساني ناشي از زلزله هاي با شدت پايين ، متوسط و زياد

HN10104300525

حسين خدمتي- سيد ميثم احمدي

رضا

احمديان

اقدامات مديريت بحران در زلزله در زمان طلايي

HN10102760493

رضا احمديان ، الهام بيات

محمد رضا

اخوان

افزايش توان فضا هاي شهري براي رويارويي با بحران

HN10104990369

محمد رضا اخوان - محمد علی موذنی

حامد

اخوان مهدوي

بررسي مقدماتي توجيه اقتصادي استفاده از جداگرهاي لرزه اي پايه

HN10106810668

حامد اخوان مهدوي صالح ملك پور

مرضیه

ارام

نقش برنامه ریزی شهری در کاهش آسیب پذیری بافت های تاریخی نمونه موردی: بافت تاریخی شهر قزوین

HN10104670318

مرضیه ارام - زهره محصصیان

رضا

اسدالهی

مطالعه و بررسی برنامه های مدیریت بحران کشورهای پیشرفته و انطباق آن با شرایط کشور ایران

HN10104730481

رضا اسدالهی

رضا

اسدالهی

شناخت و ارائه طرح های بهسازی شریان های حیاتی شهر تهران و تخصیص عملکردی در زمان بحران

HN10104730480

رضا اسدالهی

صابر

اسدی

تجربیات کاهش آسیب پذیری لرزه ای تک بنا در بافت فرسوده محله باغ آذری تهران

HN10104960374

پژوهشگاه عمارت خورشید حت نظارت مهندس فرامز پارسی و با همکاری صابر اسدی ، پریسا باشتنی ، احمد صالحی

کیوان

اسدی

ارزیابی کفایت ضوابط آیین نامه 2800، برای قابهای خمشی بتن مسلح دارای نامنظمی از نوع پس رفتگی در ارتفاع

HN10107000735

علیرضاحبیبی، کیوان اسدی

کیوان

اسدی

ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح منظم، طراحی شده بر اساس ویرایش سوم آیین نامه 2800 ایران

HN10107000738

علیرضاحبیبی، کیوان اسدی

کیوان

اسدی

ارزیابی روش تحلیل بارافزون در تعیین عملکرد لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح دارای نامنظمی از نوع پس رفتگی در ارتفاع، طراحی شده بر اساس آیین نا

HN10107000739

علیرضاحبیبی، کیوان اسدی

سامان

اسدي

تعیین منحنی های خطر تغییرمکان نسبی طبقات برای قابهای خمشی فولادی در گستره شهر تهران

HN10104450609

مهدی مهدوی عادلی، سامان اسدی

سامان

اسدي

محاسبۀ احتمال فروریزش کلی سازه در قابهای خمشی با اتصالات صفحات کناری

HN10104450718

سامان اسدی، مهدی مهدوی عادلی

سامان

اسدي

تعیین طیف خطر یکنواخت طراحی بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای در مناطق مختلف شهر تهران

HN10104450608

سامان اسدی، مهدی مهدوی عادلی

سامان

اسدي

ارزیابی بافت فرسودۀ مرکزی شهر اهواز از دیدگاه مخاطرات طبیعی

HN10104450612

سامان اسدی، اسما شاهینی، مهدی مهدوی عادلی

محمد

اسکندری

بررسی و ارزیابی راهکارهای مؤثر کاهش حریق و انفجار پس از زلزله در خطوط لوله مدفون سوخت شهر کرمانشاه

HN10101650049

محمد اسکندری ، نیلوفر صادقی و مهرداد نعيمي

محمد

اسکندری

تهیه برنامه عملیاتی شرایط اضطراری زلزله

HN10101650323

محمد اسکندری ، نیلوفر صادقی و مهرداد نعيمي

محمد

اسکندری

بررسی و تحلیل روش های مختلف مكان يابي اسكان موقت در كلان شهر ها

HN10101650328

مهرداد نعيمي، نیلوفر صادقی و محمد اسکندری

محمدرضا

اسلامی

Emergency Medical Care and Hospital Lifelines During 11 March 2011 East Japan Earthquake and Tsunami

HN10108000878

Shiro Takada,Mohammadreza Eslami

محمد

اسمعیل اسفندیاری

سنجش میزان آسیب پذیری مناطق شهری و ارایه استراتژی های مؤثر در کاهش آن با استفاده از ابزار تحلیل فضایی ( مورد مطالعه شهر ساری)

HN10102840114

نازنین تبریزی، محمد اسماعیل اسفندیاری، حامد رئیسی

آریا

اسمعیلی

طرح احداث حیاط امن برای مدیریت امداد رسانی زلزله تهران

HN10105900695

آریا اسمعیلی

رسول

اسمعیلی

نقش سازمانهای غیر دولتی در کاهش خسارتهای ناشی از زلزله

HN10106670652

رسول اسمعیلی

یوسف

اشرفی

بررسي بسترها و راهکارهاي ارتقاي مشارکت زنان در چرخه مديريت بحران با تأکيد بر ایران

HN10104500387

يوسف اشرفي، محمدحسين جانبابانژاد، زينب آذرمند

محمد علی

اصلی نژاد

تأثير مداخلات رواني اجتماعي بر سلامت روان آسيب ديدگان بالاي 15 سال زلزله

HN10104000743

محمدعلي اصلی نژاد ، مهدي مشكي ، محمد صادق عليمرداني

سید رامین

اعتمادزاده

استفاده ازفن‌آوری‌های نوین در کاهش تلفات جاده‌ای در شرایط بحران

HN10103080123

دکتر محمدرضا احدي، سید رامین اعتمادزاده

سید رامین

اعتمادزاده

ارزیابی عملكرد ايمني حفاظ صلب در مقايسه با حفاظ انعطاف‌پذير در شرایط بحران: مطالعه موردی اتوبان تهران- قم

HN10103080666

سید رامین اعتمادزاده، امیر رافع

سید رامین

اعتمادزاده

ارزیابی و تحلیل عملکرد پل‌های سواره‌رو در زمان بحران: مطالعه موردی پل کالج

HN10103080798

حسن جوانشیر، سید رامین اعتمادزاده

ابوالحسن

افکار

ارزیابی آمادگي بيمارستان¬ها در مقابله با بلايا

HN10103670172

*ابوالحسن افکار ** مهدی شمس ***محمدقیاسی ***محمد محبوبی

ابوالحسن

افکار

تعیین ميزان آمادگي مدیران بيمارستان¬هاي دولتی گیلان در مقابله با زلزله

HN10103670189

*ابوالحسن افکار ** مهدی شمس ***فاطمه رشیدی ****لیلا نجفی

محمدرضا

اقبال

ارائه الگویی نوین در جهت همکاری بین بخشی و چگونگی تأثیر آن در کنترل بحران های شهری

HN10107420793

محمدرضا اقبال، دکتر فریدون بابائی اقدم

مصطفی

اقلیمی مقدم

مقاوم سازی دیوارهای بتنی با ورق های FRP در برابر بار انفجار

HN10101060713

سید صادق رحیمی- مصطفی اقلیمی مقدم

مصطفی

اقلیمی مقدم

بررسی مخازن بتنی مدفون و مقاوم سازی آن ها در برابر بار انفجار

HN10101060417

دکتر محمد ابراهیمی- مصطفی اقلیمی مقدم

مصطفی

اقلیمی مقدم

بررسی عملکرد تله های انفجاری در کاهش آسیب پذیری به سازه ها در برابر بار انفجاری

HN10101060714

سید صادق رحیمی- مصطفی اقلیمی مقدم- رامین شیری

نیلوفر

اکبرزاده

نقش انعطاف پذیری شهر در کاهش فقر ناشی از بلایای طبیعی

HN10104640320

هومن ثبوتی نیلوفر اکبرزاده

مهناز

اکبری

شناسایی مهمترین كاربري اراضي مؤثر بر پايداري محلات شهري ناحیه 1 منطقه شهر15 تهران

HN10101490526

سيده منظر خالقي ، مهناز اکبری

مسعود

اکبری جبلی

بررسی تاثیرآرایش قرارگیری بادبندهادر قابهای ساده فولادی برروی سختی سازه و ضریب اضافه مقاومت

HN10102120062

مسعوداکبری جبلی ،رضارهگذر ،موسی تیموری یانسری

مسعود

اکبری جبلی

بررسی تاثیرآرایش قرارگیری بادبندهادر قابهای ساده فولادی برروی ضریب رفتار¬کلی سازه

HN10102120063

مسعوداکبری جبلی ،رضارهگذر ،موسی تیموری یانسری

مسعود

اکبری جبلی

بررسی تاثیرآرایش قرارگیری بادبندهادر قابهای ساده فولادی برروی ضریب کاهش مقاومت سازه براثرشکل پذیری

HN10102120064

محمدعلی نامجویان ، مسعوداکبری جبلی، رضارهگذر

مصطفی

اکبری مطلق

بازسازی، کمک به مردم و برنامه ریزی برای آینده: درس هایی از زلزله و سونامی 2011 ژاپن

HN10104430272

مصطفی اکبری مطلق1، علی زراعتکار2، مجتبی شریف نژاد3

مصطفی

اکبری مطلق

حفظ آمادگی و مدیریت بحران: بررسی مقایسه ای مدیریت بحران در زلزله بم در ایران و زلزله لوماپریتا در آمریکا

HN10104430273

مصطفی اکبری مطلق1، محسن حسینی2

حدیث

اکرم

ارزیابی ریسک سیلاب و کاربرد مدیریت سیلاب در کاهش آثار مخرب ناشی از سیلاب بر شریان های حیاتی

HN10105560469

حدیث اکرم ، یعقوب قلی پور ، امین مشتاق

حدیث

اکرم

استفاده از منابع مستند رخداد سیلاب های گذشته برای مدیریت ریسک سیلاب و برنامه ریزی کشوری

HN10105560580

حدیث اکرم ، یعقوب قلی پور ، امین مشتاق

سروین

الهی

اکوتک ، فناوری نوین در راستای کاهش آسیپ پذیری محیطی

HN10104490311

سروین الهی

سروین

الهی

فضاهای جمعی با غلبه پیاده ، عاملی در راستای بهبود بافت فرسوده شهری ، نمونه موردی پیاده راه سینسیناتی اوهایا

HN10104490309

سروین الهی

سیدشهاب

امامزاده

بررسی نقاط آسیب پذیر شریان های حیاتی در برابر حوادث پیش بینی نشده

HN10102790105

دکتر سید شهاب امامزاده

رضا

امامی

تعیین منحنی تضعیف امواج لرزه ای و مطالعه و طراحی سیستم هشدار سریع زلزله برای شهر بندرعباس

HN10105500468

رضا امامی - مهدی رضاپور

رضا

امامی

مکان یابی جهت ایجاد شبکه های متراکم با هدف پایش تغییرات شتاب گرانی برای مطالعات پیش بینی زلزله در کلانشهر تهران

HN10105500474

رضا امامی - محمدیاسر رادان

فیروزه

امامی

ارزیابی، بهینه سازی و مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( مورد مطالعه شهرستان شیراز)

HN10106770688

محمدرفیع خوارزمی - محمدحسن دلگشاسعدی - فیروزه امامی - محمدمهدی دهقانیان

ابوالفضل

امامی دهخوارقانی

تشخیص آسیب پذیری و بهسازی اماکن تحت پوشش سیل با استفاده از نقشه پهنه بندی سیل

HN10107270755

ابوالفضل امامي دهخوارقاني

مهران

امیری

ارزیابی ريسک ها و فرصتها در پروژه هاي جابجايي تاسيسات معارض شهری به روش نیمه کمی

HN10104510279

مهران امیری عبدا... اردشیر

امید

امین دهقان

بررسی عملکرد یک سیستم میراگر فلزی نوین در بهبود رفتار لرزه ای مهاربند های هم محور

HN10101700422

سید مهدی زهرائی، امید امین دهقان

امید

امین دهقان

ارزیابی شکل پذیری و استهلاک انرژی میراگر فلزی نوین لوله در لوله برای کاربرد در قاب های فولادی مهاربندی شده

HN10101700425

سید مهدی زهرائی,امید امین دهقان

امید

امین دهقان

کاهش آسیب پذیری لرزه ای قاب های فولادی مهاربندی شده هم محور با استفاده از مهاربند های نوین تسلیم شونده

HN10101700426

سید مهدی زهرائی,امید امین دهقان

مجید

امینی ورکی

رسانه و اثر بخشی آن بر مدیریت بحران

HN10104460282

مجید امینی ورکی

عليرضا

اميري

كاهش تبعات روحي ورواني پس از بحران زلزله

HN10102390236

عليرضا اميري، محسن رنجبر ، سيد امير سامع ، حميدرضا ميريان

عليرضا

اميري

معرفي مدل تورق در مديريت بحران كلان شهر اصفهان با تكيه برسيستم اطلاعات جغرافيايي GIS

HN10102390235

عليرضا اميري ، محسن رنجبر ، سيد امير سامع ، حميدرضا ميريان

عليرضا

اميري

فرآيند مديريت اجساد در بحران از تحويل تا دفع ( مطالعه موردي شهر اصفهان)

HN10102390237

عليرضا اميري، محسن رنجبر ، سيد امير سامع ، حميدرضا ميريان

عليرضا

اميري

مديريت بازگشايي مسيرها در شرايط بحران با تكيه برسيستم اطلاعات جغرافيايي GIS (شهر اصفهان)

HN10102390239

عليرضا اميري، محسن رنجبر ، سيد امير سامع ، حميدرضا ميريان

اعظم

انتظاری هرسینی

طراحی جداساز لرزه ای

HN10100250005

اعظم انتظاری هرسینی

اعظم

انتظاری هرسینی

میز لرزان مدل پل جدا سازی شده با LRB

HN10100250653

اعظم انتظاری

ژینوس

انصاری

بررسي ميزان آسيب‌پذيري بافت فرسوده شهر يزد در برابر زلزله

HN10103900314

ژينوس انصاري

علی اکبر

اهری آبش احمدلو

بررسی مکانیزم روانگرائی ناشی از زمین لرزه بر پی سازه ها

HN10107690837

اسماعيل مرادي ، علی اکبر اهری آبش احمدلو

علی اکبر

اهری آبش احمدلو

روشهاي مقابله با مشكلات ناشي از پديده واگرايي در سدهاي خاكي

HN10107690838

اسماعيل مرادي ، علی اکبر اهری آبش احمدلو

علی اکبر

اهری آبش احمدلو

مکانیزم تحلیل وارزیابی پتانسيل روانگرايي در سدها

HN10107690839

اسماعيل مرادي ، علی اکبر اهری آبش احمدلو

صیاد

اهنگری

بررسی ارزیابی نیاز لرزه ای سازه های بتنی با قاب خمشی ویژه با رویکرد Modal pushover analysis

HN10102160241

صیاد آهنگری

لیلا

ایرجی فر

بررسی الگوی مدیریت بحران و کاهش خطرپذیری در پردیسهای دانشگاهی با مطالعه ی موردی پردیس دانشگاه شهید بهشتی

HN10106760769

لیلا ایرجی فر

یاسمین

ایزدخواه

ساختاری پیشنهادی برای مدیریت بحران محله ای

HN10103450197

یاسمین ایزدخواه و محمود حسینی

حسن

ایزدی

کاهش خطر پذيري بلایای طبیعی در شهرها با رویکرد مديريت و برنامه ریزی كاربري اراضي

HN10102590391

حسن ايزدي و سپيده برزگر

سمیه

ایزدی

استاندارد ITCP در مدیریت بحرانهای فناوری اطلاعات

HN10105080396

سمیه ایزدی ، رضا ابراهیمی آتانی ، مصطفی رحمانپور ، فرهاد انوری و امان الله بهادری

سعید

ایمانی

معرفی سیستم مدیریت سوانح ملی (NIMS ) و پیشنهاد اجرای آن در سامانه مدیریت بحران حوادث در کشور ایران

HN10105820531

سعید ایمانی- مسعود حسن نژاد امجدی

سعید

ایمانی

بررسی آسیب پذیری کلان شهر تبریز در برابر خطر زلزله با ارائه راهکارهای اجرایی و عملی

HN10105820533

مسعود حسن نژاد امجدی - سعید ایمانی

ليلي

ايرانمنش

بررسی راهکارهای موثر معماری در کاهش آسیبهای ناشی از بحرانهایی مانند زلزله

HN10103500899

لیلی ایرانمنش، علی محمد ایرانمنش

ليلي

ايرانمنش

بررسی راهکارهای تامین امینت و كاهش تلفات بحرانها در ساختمانهای با کاربری جمعی

HN10103500207

لیلی ایرانمنش ، علی محمد ایرانمنش

بهزاد

ايراني

بررسي تاثير ارتباطات سازماني بر مديريت بحران شركت برق منطقه اي آذربايجان

HN10101820319

بهزاد ايراني و رضا نوروزي

امیر

آتشی

بررسی روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی و مقایسه آیین نامه ها

HN10100350007

امیر آتشی

مجید

آذری

نقش فناوری های نوین در حوادث و بلایایی طبیعی

HN10108320881

مجید آذری

سعید

آفتابی حسین

ارائه طرح مدیریت ملی و هوشمند بحران‌های جوی در شبکه حمل‌ونقل

HN10102310408

سعید آفتابی حسین، میرنوید اسبلانی

عباس

آقاسی

بررسی اثر سطح طراحی لرزه ای بر برآورد خسارات ناشی از زلزله

HN10105910538

عباس آقاسی محمد رکاب اسلامی زاده

لیلا

آل ابراهیم

ارزیابی پارامترهای لرزه‏ ای پل‏های رمپ جهتی با قوس قائم و افقی(مطالعه موردی پل سه راه انبارنفت)

HN10102950124

سهیل آل رسول- لیلا آل ابراهیم

هومان

بابااخمدی میلانی

مدل¬سازی قاب برشی با استفاده از ترکیب روش الگوریتم ژنتیک و نرم¬افزار المان محدود

HN10106020829

هومان بابااحمدی میلانی ، انوشیروان انصاری

مطهره

باباجاني بابلي

آسيب پذيري تونل راهها و متروها در حوادث غير مترقبه و روشهاي بهسازي آن با فناوريهاي نوين

HN10105120443

مطهره باباجاني بابلي - علي اكبر شاهيني

حامد

بابازاده هرزند

بررسی تاثیرمشخصات فیلترهای پیرامون جداره چاههای آب درانسداد آنها در اثر زلزله با استفاده از میز لرزه

HN10103300131

هادی بهادری ، حامد بابازاده هرزند

عبدالرضا

بابامحمودی

هماهنگی چند سازمانی در مدیریت ملی بحرانها

HN10107730847

عبدالرضا بابامحمودی - چمانی چراغ تپه-  وحیده سعدایی جهرمی

جواد

بابایی رگنی

آشنایی با ورقه های FRP درمقاوم سازی سازه های قاب خمشی بتنی

HN10106140571

جوادبابایی رگنی ، میثم برعندان

جواد

بابایی رگنی

بررسی تاثیرات بیشینه شتاب زمین (PGA) وتعداددهانه قاب های ساختمان ووزن ساختمان درالگوی بارگذاری جانبی

HN10106140573

جوادبابایی رگنی

جواد

بابایی رگنی

بررسی روش ها و راهکارهای مختلف مقاوم سازی وتقویت عمومی ساختمان های قاب خمشی بتنی

HN10106140574

جوادبابایی رگنی

ایمان

بارانی

اهمیت توجه به جزییات در روند طراحی معماری ساختمان ها و تاثیر آن بر کاهش آسیب پذیری لرزه ای اجزای غیرسازه ای

HN10103660354

سیده محبوبه کوهپایه ، ایمان بارانی

ایمان

بارانی

تعیین حداقل طول مسلح کننده لازم جهت پایداری دینامیکی دیوارهای خاک مسلح

HN10103660410

حجت محمد علی زاده ، ایمان بارانی ، مهدی عبادی ، آرمان بارانی

هادی

بارویی

بررسی اتصال گیردار تیر به ستون با استفاده از صفحات کناری

HN10105540494

محمد قاسم وتر،هادی بارویی،مهدیه ابراهیمی دهشیری

نیام

باستانی

مقایسه روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی در سازه های در یک جهت قاب خمشی و در جهت دیگر قاب مهار بندی

HN10104310251

حسین ابراهیمی، نیام باستانی، حامد برسلانی

وحید

باقری

پهنه بندي خطر زمين لغزش‌هاي ناشي از زلزله رودبار- منجیل با استفاده از روش CAMEL

HN10101420035

سيد محمود فاطمي عقدا- وحید باقری- محمد امین عطار نصرتی

محمد

باقریان

شبکه حمل و نقل پشتیبان به همراه ویژگی های آن برای بهبود امداد رسانی پس از وقوع حوادث غیرمترقبه

HN10105060421

نادر روشن - محمد باقریان - سید رسول نبویان

حامد

باوان پوری

بررسی و مطالعه عددی خطرات حاصل از وقوع روانگرایی ناشی از زلزله بر ساختگاه و پایداري لوله هاي انتقال (شریان های حیاتی)

HN10106490817

حامد باوان پوری،دکتر جهانگیرخزایی،دکتر حسن شرفی

بهروز

باوندپوری گیلان

آسیب پذیری شبکه حمل ونقل جاده ای دراثر زلزله

HN10104090616

بهروز باوندپوری گیلان - بابک امیدوار

بهروز

باوندپوری گیلان

آثارتخریب تقاطعهای غیرهمسطح در تشدید بحرانهای ناشی از زلزله

HN10104090617

بهروز باوندپوری گیلان --سعید گیوه چی

احمد

بایرامی

ارزیابی پهنه های مناسب برای توسعه شهری به لحاظ مخاطرات طبیعی توسط ArcGIS

HN10101530046

احمد بایرامی

احمد

بایرامی

مراحل و نحوه مدیریت ساماندهی در مناطق بحران زده (مقایسه زلزله رودبار، منجیل و زلزله بم)

HN10101530654

احمد بایرامی

علي

بختياري

نقش تعاملات بین المللی در ارتقاء ظرفیت مدیریت خطر پذیری حوادث

HN10103170136

علي بختياري، آرزو قلي پور

علي

بختياري

رسانه ها ابزاری موثر در کارآمد تر نمودن مدیریت خطرپذیری حوادث

HN10103170137

علي بختياري، آرزو قلي پور

مهرآفرین

بخشی مزده

مدل تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری (UTAUT)، راهکاری مناسب جهت پذیرش نرم افزار مدیریت بحران در شرکت های کوچک و متوسط

HN10102730546

مهرآفرین بخشی مزده

احمد

برادران

پايش خشکسالی هاي شهر پارس آباد با تاكيد بر بحران كم آبي

HN10104410265

احمد برادران ، ليلا ابراهيمي ، مهرداد رمضانپور ، قاسم هژبرپور

نسیم

برازش

تأثیر شاخص نسبت فرکانسی در پاسخ تغییر مکانی ساختمانهای قاب خمشی بتن مسلح نامتقارن

HN10104330399

نسیم برازش . دکتر عبدالرضا سروقد مقدم

نسیم

برازش

تأثیر نحوه ایجاد خروج از مرکزیت در مشخصات دینامیکی سازه های نامتقارن پیچشی

HN10104330401

نسیم برازش. دکتر عبدالرضا سروقد مقدم

نسیم

برازش

بررسی و مقایسه دو پارامتر متداول آئین نامه ای در تعریف رفتار پیچشی سازه ها

HN10104330402

نسیم برازش. دکتر عبدالرضا سروقد مقدم

سميه

براموند

مدیریت روابط مشتریان آسیب دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه در صنعت بیمه

HN10104360498

سمیه براموند ، فرزاد صادقی

حامد

برسلانی

بررسی تاثیر نامنظمی در پلان بر زمان تناوب اصلی سازه و مقایسه آن با روابط تجربی آیین¬نامه ایران

HN10101380033

رضا رهگذر،حامد برسلانی

حامد

برسلانی

بررسی تاثیر نامنظمی در ارتفاع در قاب خمشی فولادی بر روی زمان تناوب اصلی سازه

HN10101380179

رضا رهگذر ، حامد برسلانی، نیام باستانی

میثم

برعندان

طراحی و جانمایی پناهگاه امن عمومی در کلان شهر ها

HN10100580556

میثم برعندان ، جواد بابایی رگنی

میثم

برعندان

طراحی ایمن شبکه های آب و گازرسانی در برابر زلزله

HN10100580806

میثم برعندان ، جواد بابایی رگنی

محمد حسین

بزرگی

آسیب پذیری خطوط لوله های انتقال مدفون در خاکهای سست واقع در زمینهای استحصال شده، در اثر نشست

HN10106070560

محمد حسین بزرگی حسین رهنما

بیژن

بسطائی

مطالعه عددی اثرات گروه ریز شمع بر کاهش پتانسیل روانگرایی خاک

HN10101100150

مجتبی حسینی,بیژن بسطائی,امین عباسآبادی

رضا

بمانیان

موقعیت مناسب بازشوهای دایره ای شکل دیواربرشی فولادی، در مقاوم سازی ساختمانها

HN10102890115

جعفرعسگری مارنانی- رضا بمانیان

فرهاد

بنی‌زمان لاری

بررسی علل افزایش ریسک ناشی از سيلاب در مناطق شهری کاربرد فن‌آوری پیشرفته شبکه حسگر و سلول‌های هوشمند بی‌سیم در پایش مخاطرات طبیعی

HN10104760640

حامد بنی‌زمان ، فرهاد بني زمان‌لاری ، علی تراب

فرهاد

بنی‌زمان لاری

بررسی علل افزایش ریسک ناشی از سيلاب در مناطق شهری (مطالعه موردی:سیلاب شهری شیراز)

HN10104760641

فرهاد بنی زمان‌لاری ، سید ابوالفضل محمدی

فرهاد

بنی‌زمان لاری

استفاده از فن‌آوری اطلاعاتی نوین در طراحی سامانه پیش‌بینی و هشدار سیل –مطالعه موردی: طراحی سامانه پشتیبانی تصمیم‌گیری برای هشدار سیل ټ/font>

HN10104760639

کامران امامی ، فرهاد بني زمان‌لاری ، سعید پورشهیدی

رضا

بهراملو

كنترل بحران اجتماعي ناشي از افت سطح ايستابي منابع آب زيرزميني در كشور، موانع، محدوديتها و راهكارها

HN10105920534

رضا بهراملو

محمد

بهره دار

احداث سازه های اضطراری با استفاده از کیسه های پلیمری ماسه ای به منظور جلوگیری از گسترش خطر سیلاب درون شهری

HN10106980706

دکتر عبدالحسین حداد، مهندس محمد بهره دار

علی

بیت اللهی

تهیه و تدوین سناریوی زلزله بر اساس مدل گسل سناریو بروش Fishnet و معرفی نرم افزار آن، مطالعه موردی شهر گرگان

HN10107240841

دکتر علی بیت اللهی، دکتر سید محمود فاطمی عقدا، مهندس محمدرضا رضائی

رضا

بیگلریان

ارزیابی عملکرد لرزه ای میراگر ستون مایع تنظیم شده در سازه های متوسط و بلند

HN10103340302

سيد مهدي زهرائي ، رضا بیگلریان ، محمدصادق روحانی منش

رضا

بیگلریان

ارزیابی عملکرد لرزه ای میراگر جرمی تک و چندگانه تنظیم شده در سازه های بلند

HN10103340303

سيد مهدي زهرائي ، رضا بیگلریان ، محمدصادق روحانی منش

حمیده

بیگی

کاربرد زندگی دوم (Second Life) در مدیریت بحران شهری

HN10100270009

حمیده بیگی، علی زنگی آبادی

نگین

بینش

استفاده از فرصت بازسازی در جهت کاهش آسیب پذیری ناشی از سوانح (مطالعه موردی: زمین لرزه فروردین 85 استان لرستان)

HN10101460748

نگین بینش

نگین

بینش

درسهای فراگرفته از تجربیات بین المللی در زمینه حمایت از اقشار آسیب پذیر در سوانح

HN10101460749

نگین بینش